Fetter och fettsyror


Fett och fettsyror är ett mycket komplext ämne och åsikterna går ofta isär. Att veta hur man ska äta och välja rätt sorts fett kan verka svårt med tanke på all vilseledande information.

Om man gör ett försök att tänka logiskt så kan väl inte naturliga fetter som människor har levt på i alla tider vara skadligt för oss. Men all reklam om Light och Lättprodukter och bearbetade fetter som sägs sänka kolesterolhalten och förhindra övervikt gör att vi till slut tror på denna information.

Av erfarenhet så har jag sett att det även har en viss betydelse vilken blodgrupp du har när du väljer mat och fettkällor.  Annars är det naturligt som gäller och inte alla dessa bearbetade och skadliga fetter som framställs endast i syfte att tjäna mer pengar.

När man tillverkar ätbara oljor bör inte fokus ligga på hållbarhet utan på hälsa !
Även oljor för utvärtes bruk ska absolut vara av bra kvalitet eftersom huden är ett av våra största organ och det vi smörjer oss med tas upp via huden.

Under de senaste 100 åren har flera generationer byggt ett allt sämre fettsyrefundament. Det beror främst på det stora oljeskiftet som skedde under förra århundradet då smör och annat naturligt fett ersattes med starkt bearbetade fleromättade stekoljor och margariner.

Många Omega 3 tillskott med härskningskänsliga fettsyror raffinerades innan de tappades på flaskor i tron att det var bra för hälsan och inom livsmedelsindustrin har det länge varit standard med raffinerade, blekta, parfymerade och överhettade oljor. Något som konsumenten oftast inte känner till.

Olja transporteras i stora oljetankar där det  ofta finns kemikalierester kvar från rengöringen. Olja som puttrar långt över kokpunkten och som blir både härsken, instabil och giftig tillhör vardagen.

Raffinerat och behandlat fett som är energirikt men näringsfattigt, tränger undan andra livsmedel med högt innehåll av antioxidanter, vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.

Mycket av fettet vi stoppar i oss används som byggstenar i våra celler. Fettsyror är känsliga och sårbara av naturen och härsknar lätt.  Det är viktigt att kvaliteteten är den allra bästa så att alla byggstenar i människokroppen blir av så god kvalitet som möjligt.

Essentiella fettsyror kan delas in i två huvudgrupper, Omega-3 och Omega-6. De kallas essentiella därför de är livsviktiga och kan inte tillverkas i kroppen utan måste tillföras via kosten eller som kosttillskott.

Omega 3 ackumuleras i hjärnan där behovet är stort men är även viktigt för hud,               immunförsvar,ögon, under graviditet och för alla celler, körtlar, vävnader och organ.
Brist på Omega 6 kan bl.a. leda till torra ögon, gikt och oregelbunden puls.

Följderna av en obalans mellan fettsyrorna och för mycket Omega 6 kan också ge ökade inflammationer, ökade klumpningstendenser i blodet, trängre blodkärl och försvagat immunförsvar.

Det idealiska förhållandet mellan Omega3 ( alfalinolensyra, främsta källan till Omega 3 och omvandlas vid behov till EPA/DHA enligt vissa forskare ) och Omega 6 ( linolsyra) är 2:1

Åsikterna går isär om det ska tillföras färdig EPA/DHA eller om man ska förlita sig på att kroppen omvandlar alfalinolensyra från växtriket efter behov. Ett antal studier har påvisat större mängder nedbrytningsprodukter från härskna/oxiderade fettsyror i hjärnan och spinalvätskan hos Alzheimerspatienter. Det kan tyda på att överkonsumera eller "fylla hjärnan" med härskningskänsliga EPA/DHA kan vara kontraproduktivt på sikt.

När vissa hävdar att vi bör äta mer fiskolja som en motvikt till att vi får i oss för mycket Omega 6 får man tänka till. Om Omega 6 källorna är matoljor och margariner av dålig kvalitet och man ovan på det tillsätter härskningskänsliga EPA/DHA fettsyror som vanligtvis också är raffinerade kan det ställa till det ordentligt i kroppen.

Det har alltid sagts att mättade fetter är onyttiga och orsakar hjärt/kärlsjukdomar och andra vällevnadssjukdomar, men mättat fett motstår lipidperoxidation och är hälsomässigt säkert.

Göran Petersson, är mannen bakom en del kritiska skrifter mot Becel och andra typer av lättmargarin och har främst kritiserat Becel bordsmargarin för ett hälsofarligt högt innehåll av Omega 6, som ligger långt över vad som finns i andra bordsmargariner och i smörfett.

Detta framstår som en hälsoskandal mot bakrund av att just Becel marknadsförs som bra för hjärtat. Låg kolhydratskost är väl beskriven som bot mot övervikt och diabetes 2, internationellt av Atkins och i Sverige av bland annat Litsfeldt och Skaldeman. ett högt energiintag från fett är OK för dem som effektivt kan undvika snabba kolhydrater.

Historiskt sätt så har mättade fetter egentligen aldrig varit något problem, det är inte förrän de senaste 20 åren som man har lyft fram det som ett problem.

Felaktiga uppfattningar om hälsorisker med mättat fett är delvis kopplade till felaktiga uppfattningar om hälsorisker med kolesterol. Kommersiella intressen har bidragit till att låsa fast dessa felaktiga föreställningar. Om det överhuvudtaget är skadligt med för högt kolesterol tvistas det också om.

Våra moderna matvanor stör den viktiga balansen mellan Omega 3 och Omega 6. Genom en hög konsumtion av stekoljor, margariner, dressingar, kakor, kex, halv eller helfabrikat, buljonger osv. fortsätter vi att fylla på med Omega 6.
Vid mätning i  fettvävnaden på Amerikaner hade de mer än  arton gånger mer Omega6 än Omega 3 vilket är alldeles för stor skillnad.
I en studie av naturfolk och deras avsaknad av degenerativa sjukdomar såsaom hjärt- och kärlsjukdomar hade de fyra till tio gånger mer Omega 6 så där ser man tydligt värdet av en bra kost.
Den s.k. medelhavsdieten har testats på en grupp hjärtpatienter och under 4 år hade den gruppen         50 till 70% mindre infarkter och dödsfall orsakat av hjärtproblem än kontrollgruppen.


              Förhållandet mellan Omega 3 och Omega 6 i våra vanligaste mat/stekoljor:

                                     Solrosolja               65% Omega 6                0% Omega 3

                                      Sojaolja                  50% Omega 6               7% Omega 3

                                      Rapsolja                 30% Omega 6                7% Omega 3

                                      Majsolja                 59% Omega 6                0% Omega 3

                                       Olivolja                  8% Omega 6                  0,6% Omega 3OMESTRING: Fett som genom en kemisk process har fått nya egenskaper, framför allt blivit hårdare och mer hållbart. Natrium metylat tillförs i en omestringsreaktor där fettsyrorna klipps sönder. Efter processen bleks, tvättas och deodoriseras fettet.

HÄRDNING: Fett som på industriell väg har utsatts för hög temperatur, vätgas och en katalysator  (t.ex. nickel ). Processen går ut på att göra ett omättat fett mer mättat vilket ger gynnsamma livsmedelstekniska egenskaper. Tyvärr har de mindre bra effekt på hälsan.

TRANSFETTER: En fettsyra som kan uppstå vid t.ex. härdning av omättade fetter. Strukuren förändras och den blir skadlig för hälsan. Hjärt o kärlsjukdomar ökar vid högt intag av transfetter.

RAFFINERING: Fett som genom en kemisk process har fått nya egenskaper, framför allt blivit hårdare och med hållbart. Lukt och smak tas bort, starka kemiska ämnen används när fettet bleks och deodoriserats vid höga temperaturer ( 230 grader C )


ATT VÄLJA RÄTT FETT ÄR VIKTIGT !