Stress ger näringsbrist.


Stress kan orsakas av många olika faktorer, bl.a.

- prestationskrav
- tidsbrist
- starka ljud
- obehagliga upplevelser
- överdriven fysisk aktivitet
- infektioner
- sjukdomar
- giftiga mineraler och biverkningar från kemikalier

Känslorna som är kopplade till en upplevelse har stor påverkan på oss men även rent
kemiskt och fysiologiskt har stress och trauman en påverkan på kroppen.
Alla reaktioner innebär en viss mängd stress, vilket kräver en insatts från nerv- och
hormonsystemet som kräver vitaminer och mineraler för att fungera.

Första stadiet, vid en oväntad eller chockartad upplevelse går det en signal från den
sympatiska delen av nervsystemet som säger till kroppen att försvara sig eller fly.
Om du upprepade gånger utsätts för stress utan kan kunna varva ner,
kan du ”fastna” i det stadiet.
Då är du ständigt på helspänn ( det akuta stadiet blir kvar i kroppen som en chock )
och det förbrukas en mängd vitaminer och mineraler - hela tiden.

Nästa stadium är vanligtvis när man börjar fundera och intellektualisera det som hände,
utan att bearbeta det känslomässigt.
Detta sker medvetet eller omedvetet, ofta ändrar man sitt beteende kanske
för att ”passa in” bättre. Detta kan vara en överlevnadsstrategi, på en omedveten nivå.

Om du befinner dig flera år eller i decennier, i det andra stadiet,
övergår det i stort sett omärkligt till ett kroniskt tillstånd.
En tilltagande trötthet och en ökning av fysiska och psykiska symtom blir ofta följden.
Det blir svårare att återhämta sig från olika påfrestningar och man känner olust inför
aktiviteter och umgänge.

Näringsämnena förbrukas hela tiden och dina kroppsliga reserver börjar bli uttömda.
Detta innebär också att du får mindre möjlighet att komma i kontakt med
den ursprungliga känsla som utlöste reaktionen.

Minnet av händelsen kapslas in i ditt inre, men om du tillför näringsämnen underlättar det
kontakten med den tidigare händelsen och att reda ut den.

Mineralerna för med sig energi som behövs för att känslor ska uppfattas på rätt sätt. På så
sätt kan man lösa upp orsaken till problemet och slippa ta t.ex. huvudvärkstabletter, alkohol
eller andra kemiska preparat för att lindra symtomen.

Sådana ämnen förbrukar nämligen ännu mer mineraler och vitaminer
för att brytas ner, vilket försvårar tillfrisknandet.
Om man i stället lugnar ner sig efter en stressande händelse och bearbetar känslorna så
börjar återhämtningen
Återhämtning kan också påbörjas efter någon form av terapi eller en kurs eller något annat
inspirerande.

Vid återhämtning förbrukas näring så det är viktigt att det finns
lättupptagliga näringsämnen tillgängliga.

Om du av olika anledningar inte kan återhämta dig, går du in i utmattningsstadiet
och har då förmodligen uttalade fysiska symtom.
Du känner en enorm trötthet och finner det mesta umgänge påfrestande.
För att bryta detta mönster behöver du tillföra de vitaminer och mineraler som krävs för att
återhämtning ska kunna ske.