Om Homeopati.


Vad är homeopati och hur fungerar det?

Det finns olika skolor och olika sätt att använda sig av homeopatiska medel.
Enkelmedel kallas det när det endast innehåller ett ämne.
Komplexmedel innehåller en sammansättning av olika medel för ett visst symtom eller symtombild.
En klassisk homeopat använder bara ett medel åt gången, men det finns andra skolor som använder sig av både enkelmedel och komplexmedel samtidigt.

Ämnena som man tillverkar homeopatmedel av, kommer från tre riken, djurriket, växtriket och mineralriket. Man gör en s.k. urtinktur av ett ämne och späder sedan det och skakar det  enligt mycket bestämda regler.
Utspädningen och skakningen avgör vilken potens medlet får och därmed på vilken nivå i kroppen medlet sedan arbetar.
I Sverige används ofta D potenser, vilket betyder att det spädes 1 på 10,  i utlandet är det vanligare med C potenser och då är det utspätt 1 på 100.

Tillverkaren väljer att lägga medlet på små runda kulor gjorda av mjölksocker eller rörsocker ( därav namnet sockerpiller ) eller platta tabletter ( också tillverkade av socker ). I vissa fall finns det även i flytande form. Komplexmedel finns både i flytande form och i tabletter.

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR
( Lika botas med liknande )

Ett medel som i sin ursprungliga form ger ett visst symtom, häver samma symtom om det ges i homeopatisk form.
Om du t.ex. är förkyld och näsan rinner eller om ögonen rinner, väljer man ett homeopatiskt medel som i sin ursprungliga form ger just dem symtomen t.ex. röd lök.
Man ger då Allium Sativa i lämplig potens.

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati firade sitt 100 års Jubileum
 i Stockholm i oktober 2105


Det genomgående temat för de olika föreläsarna vid detta event var hur man kan hjälpa barn med neuropsykiatriska problem ( ADHD, autism m.m. ) med hjälp av homeopati.
Sammanfattningsvis kan man säga att 3 av föreläsarna hade med framgång behandlat barn.
Du kan läsa mer om detta i 2000-Talets Vetenskap nr 5 2015


Samuel Hahneman och hur homeopatin blev till:

Homeopatins fader, Samuel Hahneman ( 1775-1843 ) var läkare och apotekare. Han insåg att den tidens ytterst drastiska metoder med höga doser av ibland giftiga substanser ofta tog livet av folk istället för att hjälpa dom.

( Jämför de många biverkningar som dagens syntetiska mediciner ofta ger ).

Så fastän Hahneman tjänade mycket pengar och var mycket uppskattad som läkare var han inte nöjd. Han arbetade också med att översätta olika verk från engelska, franska och italienska.
Även åt apotekarna gjorde han översättningar och satt med dåtidens mått mätt, inne med en enorm kunskap vad beträffar kemi.

När han 1792 översatte Dr. Cullens "Materia Medica" föddes den första tanken på homeopati och han provade Kinabarkens verkningar på sig själv. Han visste att man använde Kinabark för att bota feber, men hur kunde då Kinabark framkalla feber när man ger det till en frisk, feberfri person.

Han upptäckte homeopatins grundregel 1 :

Det ämne som framkallar en åkomma hus en frisk individ, botar samma åkomma hus en sjuk individ.

Han vågade inte vid denna tidpunkt framföra något om denna lära utan att ha testat den i större skala.

Han arbetade både på sin privatpraktik och på sjukhus med att bota paienter med denna metod.

Hahneman fortsatte att testa olika medel på släktingar och patienter, lyckades över förväntan och botade patienter som hans kolleger misslyckats med.
Hahnemans kolleger var mycket avundsjuka och försökte lista ut hemligheten med hans framgångar. Han blev förföljd och vissa apotekare vägrade expediera hans recept.

Men eftersom han var utbildad apotekare blandade han sin medicin själv till förtret för sina motståndare.

År 1810 kom hans livsverk Organon ut. I detta verk användes ordet homeopati för första gången. Han använde till en början samma starka doser som tidigare, som alla läkare gjorde på den tiden, men upptäkte att patienten blev fortare frisk om han gav en svagare dos. Även biverkningarna minskade, vilket annars var ett stort problem.

Så småningom upptäckte han grundregel 2 :

Ju mer man späder ut ett medel ju mer verksamt blir det.
Han tyckte själv att det var märkligt men gör tusentals experiment och måste till slut böja sig för sanningen.
Ett homeopatsikt medel, vare sig det är en ört, en metall, eller något annat, skakas och spädes, oftast så många gånger att de piller som ges till patienten kan vara helt "tomma" på det ursprungliga ämnet.

Det brukar vara ungefär här som de som är skolade i biomolekylär medicin slår bakut !

För de som likt Einstein kan tänka lite längre går det att reda ut begreppen.
Ett färdigskakat medel bär kännetecken av både massa och energi. Det är energin i medlet,
eller enklare uttryckt - de frekvensmönster eller den information som det ursprungliga medlet hade överförs till lösningsmedlet via skakningarna.

En av föreläsarna vid 100 års firandet tillhör en instution som sysslar mycket med att försöka förklara homeopatins verkningsmekanismer, så är du intresserad kan det vara intressant att gå in på deras hemsida,  www.hri-research.org ( Homeopathic Research Institute )

Hahneman öppnade längre fram ett homeopatiskt sjukhus i Leipzig
och på sin ålderdom flyttar han till Paris där han öppnade en lysande praktik
och samlade en lärjungaskara omkring sig.

Samuel Hahneman dog 2 juli 1843, 88 år gammal och hans grav finns i Paris.