Om hälsa.

De flesta av oss föds friska, men att leva på ett enkelt naturligt sätt som befrämjar god hälsa har i vår västerländska kultur blivit onaturligt.

Många gånger skapar vi själv problem utan att vara medvetna om det bl.a. genom att välja fel sorts mat och kombinera mat på ett sätt som är svårt för kroppen att ta hand om.
I min praktik ser jag tydligt kopplingen mellan olika problem och en på olika sätt felaktig kost
och näringsbrister.
Dålig matsmältning i kombination med en felaktig kost belastar kroppen och bildar slaggprodukter.
Vi kan tyvärr inte äta vad som helst om vi vill hålla oss friska.


Det är den inre miljön som är viktig !  ( enligt Antoine Bechamp )

Att ha en bra tarmflora och bygga upp sitt immunförsvar och arbeta på att stötta och stärka kroppen i stället för att fylla på med belastande medel som t.ex. fel mato dryck och kemikalier gör att du blir starkare och står emot bakterier och virus bättre.

Ett litet häfte som beskriver detta väl är
Comparing Natural Immunity with Vaccination av Trevor Gunn och han förklarar här på ett bra sätt varför vaccinationer bör undvikas och varför det är viktigt att vårda och stärka den inre miljön.

Varje år lanseras det nya dieter. Problemet är att fokuseringen ligger ofta på vikten och inte på hälsan. Vill man må bra så får man lägga lite tid och energi på kost och motion och att lära känna sig själv och sina svagheter och ta hand om sig själv. Gör vi inte det så får man förr eller senare lägga tid på att vara sjuk och det blir svårt att leva det liv vi skulle vilja p.g.a. hälsoproblem.

 Det är lätt att hamna i en ond cirkel med symtomdämpande medicin med olika biverkningar som bara belastar kroppen ännu mer, därför ska vi inte vara så snabba med att "göra oss av med "symtomen", utan att ta reda på orsaken. Symtomen är en vägledning om var vi bör leta efter obalanser. 

Vi borde se över våra värderingar och komma till insikt om vad som verkligen är viktigt
och det är viktigt att förstå att den tid och energi du lägger ned på din hälsa kommer att stå i direkt proportion till det resultat du får.
Det är en väl vald "hobby" och en bra investering att ta hand om sig själv.

Många olika symtom som vi kallar sjukdom beror på obalanser. Ofta består den så kallade sjukdomen av för mycket avfallsprodukter som kroppen inte förmår att rensa ut.

Via kosten ska vi få i oss näringsämnen som är "bränsle" till hela kroppen. Med tanke på att kosten i dag innehåller ca. 40% mindre näring än på 50-talet är det viktigt att ta tillskott av bra kvalitet. De flesta känner inte till att ca 90% av alla kosttillskott  helt eller delvis är syntetiska, det vill säga petroleumbaserade, svåra att tillgodogöra sig och förmodligen skadliga för kroppen.

Det verkar som om vår moderna livsstil på flera sätt kan skada vår hälsa. Våra födoämnen har bearbetats, lagrats, behandlats. Besprutningsmedel, tillsatser, antibiotika, färgämnen, hormoner, vax, konserveringsmedel,  m.m. återfinns i maten vi äter.

Vi utsätts för 1000-falt mer toxiner än våra tidigare generationer.
Gifter förekommer i de flesta av de dagliga produkter vi kommer i kontakt med.
Allt från tvättmedel, rengöringsmedel, kosmetika, kläder,färger, elektronik, möbler, dricksvatten till luften vi andas.

Vår stressfulla livsstil bidrar också till att våra kroppar producerar egna toxiner
s.k. stresshormoner. Dessa gifter sätter igång ett flertal reaktioner i kroppen och förorsakar många olika symtom. Det är inte konstigt att många känner sig trötta, saknar energi och oftare blir sjuka.

Ett stort problem i dag är att hitta bra mat. Vi erbjuds ätbara matliknande substanser, som man sedan förseslår att du värmer i microvågsugnen, och vi ska "skyddas" från "farliga" naturmedel som använts i århundraden utan biverkningar och vi "erbjuds" vaccinationer mot snart allting.

Vissa påstår att det dör fler människor av biverkningar och förgiftning efter att ha använt läkemedel än det gör i trafiken.

Det borde vara lätt att kontrollera!

Utrensningsorganen blir överbelastade av olika anledningar, bl.a. innehåller maten för många belastande ämnen och kroppen hinner inte göra sig av med dem i den takt som de tillförs.

En inre förgiftning uppstår, kroppskemin ändras och en normal cellpotensial kan inte upprätthållas.
Kroppen försöker på olika sätt att anpassa sig till störningen genom bl.a ansamling av slagger och gifter och med tumörbildning som sista stadiet i denna degenerationsprocess.

Vanliga symtom som då uppstår kan vara huvudvärk, trötthet, värk, matsmältningsproblem, "allergiska symtom". En ökad känslighet för kemikalier och parfymer mm. är också vanligt.

Syftet med att avgifta och rena kroppen är att hjälpa kroppens naturliga avgiftningsprocess och motverka upplagring av alla de toxiner som de flesta av oss har svårt att undvika.

För att komma tillrätta med problemet så räcker det inte med att ge "sjukdomen" ett namn och sedan ta en medicin som är symtomdämpande utan man måste rätta till grundorsaken.

Och det innebär inte att man enbart äter hälsopreparat utan oftast behöver man se över hela sin livssituation. Det kan finnas faktorer som spelar en avgörande roll men som man inte själv sätter i samband med sina problem.  

Reningsprogram fungerar för att de reducerar mängden toxiner i kroppen till en nivå som våra kroppar klarar av. För de människor som är intresserade av optimal hälsa är regelbundna reningar/avgiftningar ett måste.

Att ett tillstånd som beror på förgiftning och störd balans skulle kunna botas med ytterligare gifter är en stor villfarelse. Både obalansen och förgiftningen ökar och dessutom är det risk för diverse biverkningar som sedan kräver ytterligare medicinering.
På sikt minskar man inte besvären utan man ökar dem genom att belasta
en redan hård ansträngd mekanism.

Det finns inga snabba genvägar när det gäller att rensa ut slagger och gifter. En gradvis rening är att föredra, det är effektivare och säkrare. I de flesta fall uppkommer inga reaktioner förutom att din hud bör bli mjukare, din energi ökar, din vikt normaliseras och du känner dig alert och levande.

Du kommer troligtvis också att märka att du går på toaletten oftare, vilket är förväntat. En tarm som fungerar optimalt ska tömma sig efter varje större måltid, m.a.o.  2-3 ggr /dag
och ta ca 10 sekunder !

Använd ett reningsprogram för att avlägsna slagger och gifter. Du kommer att väcka upp kroppens egna förmåga att rena sig själv och genom reningen får du också mer energi och förebygger framtida besvär när kroppen inte längre behöver hantera så mycket toxiner.

Naturligtvis finns det många fall där ohälsa beror på medfödda svagheter, psykiska problem, följder av olycksfall etc. och i vissa fall tvingas man att ta medicin under längre perioder.
Men i de allra flesta fall är det brist på kunskap om hur vi bör leva som orsakar problemen.


                         Du kan påverka både din hälsa och din livssituation genom medvetna val  FÖR EN SUNDARE KROPP OCH SJÄL  
välj en mer naturlig livsstil
och naturlig mat